Het diëtistisch consult (5e druk)
Docent > Werken met Padlet - 'Laat zien wat je kan'-vragen

Werken met Padlet

In de 'Laat zien wat je kan'-vragen maken we gebruik van een online tool genaamd Padlet. De studenten maken met behulp van de tool individueel of in een groep een opdracht. De opdracht wordt door de docent geformuleerd en bestaat uit het maken van een video van een gesprek behorend bij het onderdeel binnen de website. Vervolgens nodigt de student andere studenten uit om zijn/haar video te bekijken en feedback te geven met het bijbehorende observatieformulier.

 

De ingevulde observatieformulieren plaatsen ze bij de video op de padlet. Vervolgens reflecteert de student die het gesprek voerde op de observaties en plaatst die reflecties bij de observaties.

 

De gehele padlet kunnen ze vervolgens via een linkje insturen naar hun docent. De docent ziet die linkjes in het studentvolgsysteem onder het tabblad 'inzendingen'. 

 

Meer over padlet

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.